Arie Rijkhoek

Je vleugels gebroken

Op de toppen van je vlucht,

Zachtmoedige zwijger, onze allerliefste .......

 

 

 

ARIE RIJKHOEK

Dordrecht 30-03-1956             Dalem 12-04-2006

 

 

 

Dalem, 15 april 2006.
Geachte donateurs,
Tot ons grote verdriet moeten wij u mededelen dat op 12 april j.l Arie Rijkhoek is overleden.
Arie, die rond kerst een bericht op de web-site zou zetten, heeft op eerste kerstdag een longontsteking ontwikkeld. Op 1 januari verhevigde deze zich tot een levensbedreigende vorm. Arie herstelde licht, maar bleef de maand januari ernstig ziek. Medio februari zette het herstel verder in. De neuroloog sprak uit dat hij niet uitsloot dat Arie dankzij China zo sterk was gebleven.
Arie overwon zijn longontsteking goed en maakte weer plannen; Stelde zich ten doel 50 jaar te worden, wat hij op 30 maart j.l werd, overwoog een tweede behandeling in China in juni 2006 en wilde wederom reizen.
Na zijn verjaardag verslechterde zijn situatie opnieuw. Op 6 april werd hij ernstig benauwd en kreeg hoge koorts. Onderzoek wees uit dat vanuit de vorige ziekteperiode een longinfiltraat actief was geworden en zijn ademhaling bemoeilijkte. Hoop op hernieuwd herstel konden wij hebben, door de geweldige basisconditie waar Arie over beschikte. Toch sloeg de medicatie niet aan en op 11 april herhaalde zich de benauwdheid. Bij onderzoek bleek dat de spieren, verantwoordelijk voor de uitademing, in ras tempo verlamd waren geraakt.
Arie werd voor de keus gesteld te worden beademd, nog een poosje te kunnen leven, maar nooit meer van die beademing af te komen of naar huis gaan en hopen op een relatief herstel met als uitkomst na verloop van enige tijd te sterven. Arie koos fier en oprecht voor het laatste. Hij verliet het ziekenhuis, had een goede nacht thuis, sprak met ons en viel om 12.00 uur in een diepe slaap. Om 13.10 uur overleed hij rustig en kalm.
Arie was een schaker. Hij speelde de partij als hij kansen had. Maar wij wisten ook dat hij de partij niet meer zou spelen als die kansen er onvoldoende waren. Hij had de moed en de kracht vanuit zijn sterke persoonlijkheid en rationaliteit Schaak-Mat te kiezen. Aldus deed hij.
Wij bedanken u hartelijk voor de steun en de hoop die u ons hebt gegeven, om met Arie naar China te gaan en de mogelijkheden voor behandeling te realiseren. Dankzij u heeft Arie een goede zomer gehad en kon hij wellicht zijn eerste longontsteking overwinnen.
Nogmaals heel, heel veel dank voor uw steun en betrokkenheid!


Vanuit verdriet groeten wij u,

Marjanne, Renée en Erik-Jan Rijkhoek.

 

 


 

 

 

 Persbericht Stichting Fight-4-life: 25-06-2005
Stichting bereikt streefbedrag voor behandeling van Arie
Dalem: Zaterdag 25 juni gaf de penningmeester van  de Stichting Fight-4-life een enthousiaste melding dat het streefbedrag voor de behandeling van Arie was bereikt. Arie heeft de spierziekte A.L.S. en kreeg de mogelijkheid aangeboden om een stamcelbehandeling te ondergaan  in het academisch ziekenhuis in Beijing (China). De therapie kost 30.000 euro, wat  niet  wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar.  Vrienden  hebben een stichting opgericht om de financiën rond te krijgen. Dat is nu dus gelukt.

Een team van vrijwilligers hebben bedrijven, instellingen en particuliere  benaderd middels een flyer om binnen eigen netwerk aandacht en ondersteuning te vragen voor de donatie. De formule van de stichting heeft gewerkt. Men heeft met heel veel belangstelling vanuit het bedrijfsleven en particulieren gereageerd. Er is gedoneerd met grote en fijne bedragen. Ook hebben bedrijven aanbiedingen in natura gedaan, zoals de reis naar China en het vervoer naar het vliegveld. Badmintonvereniging “De Elzenracket”, waarvan Arie jarenlang lid is geweest heeft samen met de jeugdleden een actie op touw gezet, door stroopwafels te verkopen. Dit alles heeft het succes gemaakt. De aandacht van Arie kan nu gericht worden op de behandeling en hoeft zich geen zorgen te maken of het financieel wel haalbaar is.

De stichting wil doorgaan met het verwerven van donaties t.b.v. deze vorm van behandeling voor Arie. Mogelijk dat Arie op een later tijdstip een 2e behandeling wil ondergaan. Voorzitter Hennie Prins gaf aan heel blij te zijn met het behaalde resultaat en wil iedereen daarvoor bedanken.

 


Persbericht Stichting Fight-4-life: 23-05-2005
Stichting opgericht om behandeling van Arie mogelijk te maken
Dalem: maandag 23 mei is de Stichting Fight-4-life opgericht. De stichting stelt als doel een behandeling voor Arie Rijkhoek financieel mogelijk te maken. Arie heeft de spierziekte A.L.S. Gemiddeld overlijdt een A.L.S patiënt binnen 3 jaar na diagnose.  Sinds enige jaren is slechts één behandelingsmethode bekend,  die resultaat biedt.

De behandeling bestaat uit het toedienen van stamcellen  en wordt toegepast in het academisch ziekenhuis in Beijing (China). De therapie kost 30.000 euro, wat  niet  wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Om de financiën rond te krijgen  hebben een aantal vrienden een stichting opgericht. Die probeert dit bedrag via donaties van betrokken bedrijven, instellingen en particuliere initiatieven bij elkaar te krijgen. Middels een flyer probeert men binnen eigen netwerk aandacht en ondersteuning te vragen voor de donatie.


 

 

 

 

 

Stichting Fight-4-life.
Voor vragen over de  Web site contact webbeheerder

.